adlerlogo

Eksterne artikler

Ledere slakter nedbemanningsprosesser

Slik holder du deg motivert (Hegnar Online)

Ledelse og modernitet (Forskning.no)

Still inn og still om (Personal og ledelse)

Ferie gjør deg motivert (Hegnar Online)

Er omstilling lønnsomt? (Karrierelink.no)

 

Teambygging og teamutvikling

rafting som illustrasjon på teambyggingFor at et team skal oppnå resultater som går ut over hva individene kunne fått til hver for seg, må teammedlemmene mestre flere grunnleggende sosiale funksjoner:

  • De må ha omsorg for hverandre.
  • De må stille krav til hverandre.
  • De må både få og gi kritikk.
  • De må ta sin del av ansvaret.

For å oppnå dette er tillit helt sentralt. Adler konsult tilbyr veiledning til alle som trenger å utvikle sitt team. Vi lytter aktivt, kommuniserer og leder teamet i riktig retning.

  • Er tilliten på plass? Hva er det eventuelt som mangler?
  • Hva betyr det å arbeide i team for akkurat denne gruppen?

Gjennom dette arbeidet går vi rett i hjertet av ditt team, og dere behøver ikke vente til dere er tilbake på kontoret med å forbedre ytelsene. Vi begynner her og nå!

Teambygging og utvikling av team

For å oppnå teamutvikling, ser Adler konsult på grunnlaget for teamet. Vi ser på kommunikasjonen, organisering og utførelsen av arbeidsoppgaver.

  • Hvilke faktorer fremmer ønskede resultater?
  • Hvilke faktorer hemmer?

Teamorganisering påvirker deg som individ, din rolle som teammedlem og kulturen som helhet. Og først og sist: Hvilke forretningsmessige mål er det som skal oppnås?

Adler konsult kan teambygging. Vi bistår ditt firma slik at teamet jobber mer effektivt og oppnår sine mål – og trivselen blant teammedlemmene øker.

Adler konsult AS, Lillestrømveien 1226, 1912 Enebakk. Tlf: +47 90 94 05 37 / E-post: dag-adler@blakseth.no
Organisasjonsnummer: 989 220 950 | © Adler konsult AS |
Om Adler konsult as | Kontakt oss

Sidene er utviklet av Webkommunikasjon.no/Per-Erik Skramstad | Webredaktør: Per-Erik Skramstad