adlerlogo

Eksterne artikler

Ledere slakter nedbemanningsprosesser

Slik holder du deg motivert (Hegnar Online)

Ledelse og modernitet (Forskning.no)

Still inn og still om (Personal og ledelse)

Ferie gjør deg motivert (Hegnar Online)

Er omstilling lønnsomt? (Karrierelink.no)

 

Motivasjon - årsak til handling

Motivasjon er det motsatte av motstand. Enkelt definert kan vi si at motivasjon er å forstå som årsak til handling.

Det foretas mange tiltak for å øke motivasjonen ute i bedrifter og organisasjoner, alt fra fredagskos til fylletur på fjorden. motivasjon ill. solnedgangMen hva er det egentlig som motiverer? Og motiverer til hva? Noen ekstra kilo rundt magen, og kuppelhode på fredag motiverer ikke nødvendigvis til de handlinger vi ønsker at våre medarbeidere skal utføre!

Hva motiverer akkurat dine ansatte? Kan du kjøpe en ferdig «pakke» som gjør underverker for akkurat din organisasjon? Hva er motivasjon?

Når vi i dagligtalen snakker om årsak til handling benytter vi mange forskjellige begreper. Det er ord som sier noe om lyst, vilje, kunnskap, evne, osv. Sosialpsykologen Fritz Heider (1958) har delt disse egenskaper i to grupper. Den ene gruppen er begreper som sier noe om hva vi er i stand til basert på våre evner, kunnskaper og ferdigheter. Og den andre gruppen er begreper som sier noe om våre lyster og behov. Dette gir en todeling hvor vi skiller mellom det vi kan kalle rammevilkår eller forutsetninger (evner, kunnskaper og ferdigheter), og det vi kan kalle motivasjon (lyster og behov).

Hva er så motivasjon? Ifølge Arnold, Cooper og Robertson (1998) så finnes det ikke en allment akseptert definisjon på motivasjon. De opererer med en mekanisk analogi: motivasjonskraften (på engelsk: the motive force), som starter motoren og holder den i gang. Og en rettslig analogi hvor motiv er årsak til handling. Dette gir (Arnold et al. 1998) oss tre faktorer som dytter eller drar oss til å handle på en spesiell måte: retning, innsats og utholdenhet.

Kaufmann og Kaufmann (1998) har en litt annen tilnærming. De hevder at begrepet motivasjon kommer av det latinske ordet «movere», som betyr bevege. Altså hvilke grunnleggende drivkrefter som får oss til handle. Motivasjonspsykologien er også opptatt av hvilken retning adferden tar. Ergo hva som er målet for våre handlinger og hvilken hensikt vi har. En annen viktig dimensjon i arbeidslivssammenheng er intensitet i handlingen. Hva gjør at to forskjellige individer med samme bakgrunn, kompetanse, lønn og jobb legger ned helt forskjellig grad av ytelse i jobben?

Dette kan sammenfattes til følgende definisjon:
Motivasjon er de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder adferd i ulike grader av intensitet i forhold til måloppnåelse.
Kaufmann og Kaufmann (1998: 43)

Det finnes i forskningen mange teorier, og grupper av teorier. Mitchell og Larsons (1987) har laget en rammemodell som samler motivasjonsteoriene og viser og sammenhengen mellom dem. Modellen kan være med på å redusere mangfoldigheten i teoriene til noen grunnleggende faktorer. Disse faktorene er satt i system slik at det er lettere å få oversikt over de grunnleggende motivasjonsmekanismene, og hvordan de påvirker den observerte ytelsen.

ill. motivasjon

Fritt etter Mitchell og Larson (1987): Modell for motivasjon og ytelse.

Modellen viser hvor lang vei det er fra tiltak til ytelse, og hvor mange faktorer som påvirker til samme tid. Den kan også forklare hvorfor samme tiltak ikke gir samme ytelse hos forskjellige personer.

Tilbake til hovedsiden om motivasjon.

Kilder:

  • Arnold, John, Cary L. Cooper og Ivan T. Robertson. 1998. Work Psychology, Understanding Human Behaviour in the Workplace. Essex: Financial Times Professional Limited, Pearson Education Limited.
  • Heider, F. 1958. The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley.
  • Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 1998. Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget.
  • Mitchell, T.R. og J.R. Larson. 1987. People in Organizations. New York: McGraw-Hill.

 

 

Adler konsult AS, Lillestrømveien 1226, 1912 Enebakk. Tlf: +47 90 94 05 37 / E-post: dag-adler@blakseth.no
Organisasjonsnummer: 989 220 950 | © Adler konsult AS |
Om Adler konsult as | Kontakt oss

Sidene er utviklet av Webkommunikasjon.no/Per-Erik Skramstad | Webredaktør: Per-Erik Skramstad