adlerlogo

Eksterne artikler

Ledere slakter nedbemanningsprosesser

Slik holder du deg motivert (Hegnar Online)

Ledelse og modernitet (Forskning.no)

Still inn og still om (Personal og ledelse)

Ferie gjør deg motivert (Hegnar Online)

Er omstilling lønnsomt? (Karrierelink.no)

 

Program Kreativt treningssenter

Ethvert prosjekt vi igangsetter skal være forankret på relevant ledelsesnivå. Vi kan ikke skape endring i en organisasjon uten å ha ledelsen med på laget.

For å oppnå et optimalt resultat, benytter vi følgende mal for program:

Forprosjekt

Dialog med ledelse og andre nøkkelpersoner for å klarlegge mål og ønsker. Vi ser også på nåsituasjonen, både uttalt gjennom dialog, og uuttalt gjennom observasjon av relevante situasjoner.

Informasjons- og kartleggingsfase

Gruppen samles en dag for å sette i gang prosessen. Informasjon om mål, teorigrunnlag og metode deles med alle. Gjennom forskjellige øvelser kartlegger vi gruppen på både individ og gruppenivå med tanke på kreativitet og spontanitet.

Treningssamling

Vi skal gå fra dagens evne til kreativitet til et høyere nivå. Vi bruker en treningssamling på normalt to dager, til å gå over til et høyere nivå. Gjennom aktuelle treningssituasjoner gjør deltakerne seg sine egne erfaringer, både om hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Det oppleves som en seier når en liten endring i egen atferd resulterer i betydelig bedre resultater!

Refleksjon og planlegging

Gruppen samles en dag for å koble det vi har erfart og lært, til den enkeltes og gruppens utfordringer. Konkrete handlingsplaner utarbeides, slik at målene vi setter oss blir tydelige, og veien dit er klar for alle. Hele prosessen er både energigivende og morsom, men det som er viktig er jo nettopp at organisasjonen etterpå faktisk har kommet nærmere de overordnede mål!

Oppfølging

Vi anbefaler periodisk oppfølging av gruppen. Noen ønsker kanskje å knytte til seg en fast veileder. Vi kan tilby det eller en oppfølging etter 3, 6, 9 eller 12 måneder, for å vurdere behov for endringer og gi påfyll av nye impulser.

Metoder

Kreativt treningssenter arbeider med metoder for å:

  • påvise usikkerhet og hindre i relasjonene i organisasjonen
  • se på hvilke faktorer som forsterker spontanitet og kreativitet, og hvilke som hindrer oss (force field analysis).
  • avklare usikkerhet og fjerne hindre som ble oppdaget gjennom kommunikasjon og rolletrening .
  • trene på adekvate roller for å øke rollerepertoaret.

 

Opplæring og trening

Det er organisasjonens forretningsmessige mål som er vårt mål gjennom hele programmet! Vi driver ikke med rollespill som siden må oversettes til organisasjonens utfordringer, vi bruker hele tiden deltakernes virkelighet som bakteppe for alt vi gjør!

Opplæring i bakgrunn og metoder danner grunnlaget for det som er viktig, trene, trene og trene. Gjennom dette skaffer deltakerne seg relevante erfaringer og kunnskap, som blir de viktigste verktøyene når de er tilbake i hverdagen.

Oppfølging

Som en naturlig del kommer avtalt oppfølging av organisasjonen. Målene trenger kanskje å justeres i henhold til ny virkelighet, trening av nye medarbeidere, ny input for å fornye prosessen, og så videre. Behovene vurderes opp mot organisasjonens overordnede mål!

Adler konsult AS, Lillestrømveien 1226, 1912 Enebakk. Tlf: +47 90 94 05 37 / E-post: dag-adler@blakseth.no
Organisasjonsnummer: 989 220 950 | © Adler konsult AS |
Om Adler konsult as | Kontakt oss

Sidene er utviklet av Webkommunikasjon.no/Per-Erik Skramstad | Webredaktør: Per-Erik Skramstad